เทศบาลตำบลโคกกรวด
โคกกรวดเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืนยั่งยืน
ภาพกิจกรรม

     รับใบประกาศโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย..>>>


     ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโคกกรวดใสสะอาด 2566"..>>>


     บรรยายการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง..>>>


เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายทองแม้น   จรโคกกรวด

นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

 โทรศัพท์ 0897173861

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอประชาสัมพันธ์งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566
2 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (สขร.1)เทศบาลตำบลโคกกรวด
3 เทศบาลตำบลโคกกรวด ขอประชาสัมพันธ์ท่านที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องชำระภาษีท้องถิ่น ขอให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566เทศบาลตำบลโคกกรวด
4 เทศบาลตำบลโคกกรวด มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมระดับก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกกรวด เทศบาลตำบลโคกกรวด
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตร
6 
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯจากกรมธนารักษ์เทศบาลตำบลโคกกรวด
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 (สขร.1)เทศบาลตำบลโคกกรวด
8 ประกาศขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
9 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายเทศบาลตำบลโคกกรวด
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1-2566เทศบาลตำบลโคกกรวด
เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายศรายุทธ   อาจารยานนท์

ปลัดเทศบาลตำบลโคกกรวด

โทรศัพท์ 0887048525

 

 

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโคกกรวด ม.6เทศบาลตำบลโคกกรวด
3 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้ายเทศบาลตำบลโคกกรวด
4 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 23 ถึงที่ดินนางชนก เทียนขุนทด หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
5 ยกเลิกประกาศประมูลให้เช่าห้องน้ำ ตลาดบ้านโคกเพชร ม.14เทศบาลตำบลโคกกรวด
6 ประกาศให้เช่าห้องน้ำตลาดสด บ้านโคกเพชร หมู่ 14เทศบาลตำบลโคกกรวด
7 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 1เทศบาลตำบลโคกกรวด
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด ม.1เทศบาลตำบลโคกกรวด
9 ประกาศขายทอดตลาดพัสุ จำนวน 52 รายการเทศบาลตำบลโคกกรวด
10 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 10
  2.  จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองยุทธศาสตร์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  3.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  4.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  5.  ซื้อวัสดุสำนักงาน พานดอกไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 14
  6.  ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  7.  ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟนไร้สาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15
  8.  ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟนไร้สาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  9.  ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  10.  จ้างรถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง/คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการส่งเสริมปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 15

 1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 2.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม- กันยายน 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 3.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลโคกกรวด
 4.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 5.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 6.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 34.232.62.64
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 61 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2236 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 6018 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 606003 คน
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2549