เทศบาลตำบลโคกกรวด
E-Service ขอถังขยะกรุณาป้อน ตัวอักษรที่ท่านเห็นในรูป ด้านบนนี้ ลงในช่องด้านล่าง

หัวข้อการให้บริการ

กรุณาเลือกหัวข้อ ที่ต้องการขอรับบริการ

1. ขอถังขยะ
2. แจ้งไฟแสงสว่างชำรุด
3. แจ้งเหตุรำคาญ
4. แจ้งถนนชำรุด
5. อื่น ๆ