เทศบาลตำบลโคกกรวด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง /แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนเทศบาล 25 ม.6

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)