เทศบาลตำบลโคกกรวด
โคกกรวดเมืองน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม ศูนย์รวมวัฒนธรรมประเพณี มีธรรมชาติยั่งยืนยั่งยืน
ภาพกิจกรรม

     กระบวนการบริหารจัดการขยะและเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร


     โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


     ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายทองแม้น   จรโคกกรวด

นายกเทศมนตรีตำบลโคกกรวด

 โทรศัพท์ 0897173861

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1-2566เทศบาลตำบลโคกกรวด
2 ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566เทศบาลตำบลโคกกรวด
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 (สขร.1)เทศบาลตำบลโคกกรวด
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565เทศบาลตำบลโคกกรวด
5 ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกกรวดเทศบาลตำบลโคกกรวด
6  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลโคกกรวด
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลโคกกรวดเทศบาลตำบลโคกกรวด
8 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566เทศบาลตำบลโคกกรวด
9 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ด้านการโยธาในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวดเทศบาลตำบลโคกกรวด
10  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 เทศบาลตำบลโคกกรวด
เทศบาลตำบลโคกกรวด

 

นายศรายุทธ   อาจารยานนท์

ปลัดเทศบาลตำบลโคกกรวด

โทรศัพท์ 0887048525

 

 

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 23 ถึงที่ดินนางชนก เทียนขุนทด หมู่ที่ 6เทศบาลตำบลโคกกรวด
2 ยกเลิกประกาศประมูลให้เช่าห้องน้ำ ตลาดบ้านโคกเพชร ม.14เทศบาลตำบลโคกกรวด
3 ประกาศให้เช่าห้องน้ำตลาดสด บ้านโคกเพชร หมู่ 14เทศบาลตำบลโคกกรวด
4 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 1เทศบาลตำบลโคกกรวด
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลโคกกรวด ม.1เทศบาลตำบลโคกกรวด
6 ประกาศขายทอดตลาดพัสุ จำนวน 52 รายการเทศบาลตำบลโคกกรวด
7 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
8 ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
9 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
10 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูเทศบาลตำบลโคกกรวด
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณจากถนนเทศบาล 23 ถึงที่ดินนางชนก เทียนขุนทด หมู่ที่ 6 (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 7
  2.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณจากถนนเทศบาล 23 ถึงที่ดินนางชนก เทียนขุนทด หมู่ที่ 6 (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 6
  3.  จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน 83-8580 รหัสครุภัณฑ์ 011-38-0007 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  4.  จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตต 4944 รหัสครุภัณฑ์ 061-62-0001) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  5.  จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน พ 7211 รหัสครุภัณฑ์ 004-36-0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  6.  จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ขฉ 5819 รหัสครุภัณฑ์ 001-54-0001(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  7.  จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-5157 รหัสครุภัณฑ์ 011-59-0001 (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  8.  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  9.  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผว 804 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  10.  ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 89-5845 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7

 1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 2.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม- กันยายน 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 3.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลโคกกรวด
 4.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน- มิถุนายน 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 5.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโคกกรวด
 6.
รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565) เทศบาลตำบลโคกกรวด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
Back Office

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.222.251.91
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 20 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1717 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1717 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 601702 คน
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2549